Anasayfa » KONGRE | SEMPOZYUM | SEMİNER KONUŞMALARI

KONGRE | SEMPOZYUM | SEMİNER KONUŞMALARI

 • Hematolojik Onkoloji Derneği Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu Şubat 2016, K.K.T.C: Periferik T Hücreli Lenfomalar: Tanı ve Tedavi 2016
 • Hematolojik Onkoloji Derneği Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu Şubat 2016, K.K.T.C.: Akut Lenfoblastik Lösemide Hematopoetik Kök Hücre Nakli
 • Aydın Hematoloji Günleri Mart 2016, Kuşadası: Genom ve Epigenom Nedir? Ne İşimize Yarar? MDS ve Mikroçevre İlişkisi – MDS ve Kök Hücre Yaşlanması
 • Hematolojik İmmünoloji Kongresi Mart 2016, K.K.T.C: Periferik T Hücreli Lenfomalarda Güncel Tedaviler
 • Akdeniz Hematoloji Sempozyumu “Kemik İliği Yetmezliği” Nisan 2016, Antalya: Eritropoetik, Granülopoetik ve Trombopoetik Büyüme Faktörleri
 • Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu, Mayıs 2016: Düşük Risk Myelodisplastik Sendrom’da Tedavi
 • Uluslararası Özbekistan- Türkiye Hematoloji Kongresi “HEMATOLOJİ ONKOLOJİDE MODERN TEKNOLOJİK GELİŞMELER” Mayıs 2016, Taşkent, Özbekistan: Multiple Myelomda Güncel Tedavi
 • Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Transplantasyon Sempozyumu Şubat 2015, K.K.T.C: KML Tedavisinde Öncelikler
 • Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi Mart 2015, Çeşme: MPN Tedavisinde
  JAK İnhibitörleri Dönemi ve Ötesi
 • Akdeniz Hematoloji Sempozyumu “Multiple Myelom” Nisan 2015, Antalya: Tedaviye başlama kriterleri ve “smoldering MM” da tedavi
 • Karadeniz Hematoloji Sempozyumu Mayıs 2015, Trabzon: Düşük Risk MDS Tedavisi
 • Uluslararası Özbekistan- Türkiye Hematoloji Kongresi ”Günümüz Koşullarında Hematoloji ve Transfüzyon Biliminin Geliştirilmesi” Mayıs 2015, Taşkent, Özbekistan: 2015 yılında ALL: Tanıdan Tedaviye
 • Tekirdağ Hematoloji Sempozyumu Mayıs 2015, Tekirdağ: Düşük Risk MDS Tedavisi
 • Ulusal Aferez Kongresi K.K.T.C, Eylül 2015: Trombotik Mikroanjiopati – Tanıda Güçlükler ve Pratik Çözüm Önerileri
 • Hematolojik Onkoloji Kongresi Myelom Fakültesi Eylül 2015, K.K.T.C: Myelomda Tedavi Başlama Kriterleri
 • Hematolojik Onkoloji Kongresi Eylül 2015, KKTC: KML Tedavisinde Optimal Zaman Noktaları
 • İlaç Endüstrisi İçin Hematolojik Onkoloji Eğitim Programı Aralık 2015, İstanbul: ALL: Klinikten tedaviye
 • Hematolojik Onkoloji Ve Kemik İliği Transplantasyon Kursu: Dün, Bugün ve Gelecek – Kanıta Dayalı Uygulamalar Şubat 2014, K.K.T.C: Hematopoetik Kök Hücre Nakli Erken Dönem Komplikasyonlar
 • Ulusal Hücresel Tedavi Ve Rejeneratif Tıp Kongresi Mart 2014, Nevşehir: KLL Yönetiminde Yeni Ajanlar
 • PNH Education and Study Group (PESG) Toplantısı Mart 2014, İzmir: PNH Tedavisi Mortalite Ve Morbidite Önlenebilir
 • Akdeniz Hematoloji Günleri “Kronik Myeloid Lösemi” Nisan 2014, Antalya: Erken Moleküler Yanıt ve Önemi
 • Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Asistan Semineri Haziran 2014, Bursa: aHUS Tedavisine Güncel Bakış
 • Ulusal Aferez Kongresi Eylül 2014, K.K.T.C: Myelodisplastik Sendromda Anemi Yönetimi – Eritropoez Stimule Edici Ajanların Rolü
 • Bozyaka Hematoloji Sempozyumu Kasım 2014, İzmir: Büyüme Faktörleri, Epigenetik ve İmmunomodulatuar Tedavi, Diğer tedaviler ve Demir Şelasyonu
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu Kasım 2014, Özdere, İzmir: Hematopoetik Kök Hücre ve Solid Organ Naklinde Transfüzyon
 • Nadir Hastalıklar Farkındalık Kursu Aralık 2014, Denizli: Myelodisplastik Sendrom: Ne Kadar Farkındayız?
 • Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Sempozyumu Mart 2013, Çanakkale: Doku Mühendisliğinde Hangi Hücre?
 • Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Mayıs 2013, Ankara: Klinisyen Hekimlerin Teşhis Güvenliğindeki Rolü
 • Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi Eylül 2013, Ankara: Geriatride Myeloma “Relapse Yaşlı Myelomalı Hastalarda Tedavi Seçenekleri Myelomada Konsolidasyon ve İdame Tedavisi”
 • Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi Eylül 2013, Ankara: Yaşam Sonu Bakım Planlaması,
  Ölmekte Olan Hasta Bakımı, Ölümü Takiben Yapılacaklar
 • Bozyaka Hematoloji Sempozyumu Kasım 2013, İzmir: KML’de Güncelleştirilmiş Hasta Takibi (ELN 2013’e Göre)
 • Kanser Kök Hücre Sempozyumu Şubat 2012, Denizli: Monoklonal Antikorlar ve
  Kanser Kök Hücresi İlişkisi
 • Türk Geriatri Kongresi Nisan 2012, Antalya: Geriatride Anemi
 • Ege Hematoloji Grubu Toplantısı Mayıs 2012, Marmaris: MDS’de Tanı ve Tedavi Güçlükleri
 • PNH Farkındalık Toplantısı Haziran 2012, Denizli: Ölümcül Bir Hemolitik Anemi Olarak Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri “Ne Kadar Farkındayız?”
 • Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Eylül 2012, Ankara: Yüksek Riskli MDS’de Tedavi ve Klinik Çalışmalar
 • Anadolu Çalışma Grubu Toplantısı Temmuz 2011, Malatya: Myelodisplastik Sendromda Hipometile Edici Ajanlar
 • Aile Hekimleri Semineri 2011, Denizli: Myelodisplastik Sendrom Ne Kadar Farkındayız?
 • Ulusal Aferez Kongresi 2011, Ekim K.K.T.C: Ulusal Aferez Rehberi
 • Acil Tıp Sempozyumu Kasım 2011, Pamukkale: Sık Karşılaşılan Hematolojik Acillerde Tedavi
%d blogcu bunu beğendi:
Wordpress Tema indir