Anasayfa » Makaleler » Hematoloji Uzmanları İçin Güncel Sunum/Literatür » KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE TEDAVİSİZ GÜNLERE AZ MI KALDI?

KRONİK MYELOİD LÖSEMİDE TEDAVİSİZ GÜNLERE AZ MI KALDI?

Kronik Myeloid Lösemide (KML) tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKİ) kullanıma girmesi ile tedavi başarısında son 15 yıl içinde büyük ilerleme sağlandı. Kronik faz KML için 7 yıl olarak bilinen ortalama sağkalım bu tedavilerden sonra normal popülasyonun genel sağkalımına yaklaştı. Hastalar ve tedavinin alındığı ülkeler için en büyük sorunun ise tedavi süresinin ne kadar olması gerektiğinin netleşmemesi ve dolayısı ile tedavi maliyeti olduğu söylenebilir. İşte, Annals of Internal Medicine Tıp Dergisinde yayınlanan çalışma KML’de tedavisiz günlerin yakın olabileceğine yönelik umutları arttırdı.

Kronik Faz Kronik Myeloid Lösemili Hastalarda İkinci Sıra Nilotinib Tedavisinden Sonra Tedavi Gerektirmeyen Remisyon: Tek Gruplu, Faz 2, Açık Etiketli Çalışmanın Sonuçları

Giriş

Tedavi gerektirmeyen remisyon (TFR) – yani yanıt kaybı olmadan tirozin kinaz inhibitörü (TKI) tedavisini sonlandırmak, kronik miyeloid lösemide (KML) yeni tedavilerle ortaya çıkan bir tedavi amacıdır.

Çalışmanın Amacı

İkinci sıra nilotinib tedavisinin kesilmesinden sonra TFR’yi değerlendirmek.

Çalışma Dizaynı:

Tek gruplu, faz 2, açık etiketli çalışma (ClinicalTrials.gov: NCT01698905)

Merkez Sayısı:

18 ülkeden 63 merkez

Hastalar:

En az 3 yıl (imatinib ile > 4 hafta, sonra nilotinib ile ≥ 2 yıl) TKI tedavisi gören ve MR4.5 (Uluslararası Ölçeğin [BCR-ABL1IS] ‘de BCR-ABL1 ≤% 0.0032) elde edilen kronik faz KML olan yetişkinler, nilotinib alırken 1 yıllık konsolidasyon fazına alındı. Konsolidasyon süresince sürekli MR4.5 olanlar TFR’ye girmeye uygun bulundu.

Tedavi müdahalesi:

Konsolidasyon sırasında hastalara nilotinib verildi. TFR elde edilen hastalar tedaviyi bıraktı. Majör moleküler yanıt kaybı (MMR) (BCR-ABL1IS ≤0.1%) veya MR4 kaybı olan hastalarda yeniden (BCR-ABL1IS ≤0.01%) nilotinib tedavisi yeniden başlandı.

Ölçümler:

MMR kaybı olmayan hastaların ve MR4 kaybı olanların oranı veya tedavi kesildikten sonraki 48 hafta içinde tedavinin yeniden başlatılması (birincil son nokta).

Sonuçlar:

Imatinib’den nilotinib’e geçen (direnç, ilaç intoleransı ve hekim tercihi gibi nedenlerden dolayı) 163 hasta çalışmaya alındı ve konsolidasyon fazına dahil edildi. TFR fazına girme kriterlerini karşılayan 126 hastadan sırası ile 73’ü (% 58) ve 67’sinde (% 53) 48 hafta (birincil sonlanım noktası) ve 96 hafta sonra TFR’nin devam ettiği saptandı. Nilotinib tedavisi yeniden başlatılan 56 hastanın 55’inde MMR veya daha iyi yanıt var iken, 52 hastada MR4.5 yeniden kazanıldı. Hiçbirinde akselere veya blastik faza geçiş izlenmedi. Nilotinib kesildikten sonraki ilk 48 hafta içinde kas-iskelet sistemi ağrısı sık olarak izlendi.

Sınırlama:

Çalışma heterojen bir hasta grubunu içermekte ve tedaviye devam eden hastalar ile tedaviyi bırakanlar arasındaki sonuçları karşılaştırmak için tasarlanmamıştır.

Sonuç:

Tedavi gerektirmeyen remisyon, nilotinibe geçtikten sonra kalıcı MR4.5‘e sahip hastalarda başarılabilir görünmektedir.
Yazının orjinali için linke tıklayın…

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
Wordpress Tema indir