Anasayfa » Makaleler » Hematoloji Uzmanları İçin Güncel Sunum/Literatür » MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA IBRUTİNİB + VENETOCLAX KOMBİNASYONU REMİSYON ORANLARINI ARTIRIYOR

MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA IBRUTİNİB + VENETOCLAX KOMBİNASYONU REMİSYON ORANLARINI ARTIRIYOR

NEJM’in son sayısında yayınlanan makalede mantle hücreli lenfomada ibrutinib + venetoclax kombinasyonunun historik kontrol gruplarındaki monoterapi sonuçlarına göre remisyon oranlarını artırdığı bildirildi.

MANTLE HÜCRELİ LENFOMADA IBRUTİNİB + VENETOCLAX

Arka plan

Hem BTK inhibitörü ibrutinib hem de BCL2 inhibitörü venetoclax tedavisinin, mantle hücreli lenfoma tedavisinde tek başına kullanımının aktif olduğu bilinmektedir. Uzun süreli ve devamlı tedavi olarak uygulandığında her ajan için % 21’lik tam yanıt oranları gözlemlenmiştir. Preklinik modellerde her iki ilacın birlikte sinerjistik etki gösterdiği saptanmıştır.

Yöntemler

Bu tek gruplu faz 2 çalışmada, historik kontrol grubunun aksine, hastalar günlük oral ibrutinib + venetoclax aldı. Önce her hastaya günde 560 mg’lık dozda ibrutinib monoterapi olarak başlandı. 4 hafta sonra venetoclax kademeli olarak (haftada bir artan dozlarda maksimum günde 400 mg olana dek) tedaviye eklendi. Her iki ilaca da progresyona veya kabul edilemez toksisiteye kadar devam edildi. Primer sonlanım noktası 16. haftadaki tam yanıt oranı olarak belirlendi. Minimal rezidüel hastalık (MRD), kemik iliğinde akış sitometrisi ve kanda ise allele özgü oligonükleotid-polimeraz zincir reaksiyonu (ASO-PCR) ile değerlendirildi.

Bulgular

Çalışmaya, 47-81 yaşları arasında bulunan, relaps veya refrakter mantle-cell lenfoma (23 hasta) veya yeni tanı mantle-hücreli lenfoma (1 hasta) olan 24 hasta dahil edildi. Hastaların daha önce aldığı tedavi sayısı 0-6 arasında değişmekteydi. Hastaların yarısında TP53 anomalisi vardı ve % 75’i yüksek risk prognostik skora sahipti. Bilgisayarlı tomografi ile belirlenen tam yanıt oranı 16. haftada % 42 idi. Bu oran ibrutinib monoterapisi ile elde edilen % 9’luk historik kontrol grubunun sonucundan daha yüksekti (P ​​<0.001). PET ile değerlendirilen tam yanıt oranı 16. Haftada % 62 ve genel olarak % 71 idi. MRD klerensi hastaların % 67’sinde akım sitometrisi ve % 38’inde ASO-PCR ile doğrulandı. “Time to event” analizde, yanıtı olan hastaların % 78’inin 15 ayda devam eden bir yanıta sahip olduğu tahmin edilmiştir. Tümör lizis sendromu 2 hastada meydana geldi. Sık görülen yan etkiler genellikle düşük dereceli idi. İshal hastaların % 83’ünde, yorgunluk % 75’inde ve bulantı veya kusma % 71’inde gözlendi.

Sonuçlar

Historik kontrolleri içeren bu çalışmada, güncel tedaviler ile kötü klinik sonuçlar elde edilen mantle hücreli lenfoma hastalarında ibrutinib ve venotoclax ile BTK ve BCL-2’nin birlikte hedeflenmesinin sonuçların iyileşmesini sağladığı belirlenmiştir.

Yazının orjinali için lütfen linke tıklayın…

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
Wordpress Tema indir