Anasayfa » Etiket Arşivi: dabrafenib

Etiket Arşivi: dabrafenib

MAYIS 2018 FDA ONAYLARI

Hematoloji Onkoloji grubundaki hastaların tedavisinde kullanılan ilaçların Mayıs 2018 FDA onayları sitemizde yayınlandı. Mayıs ayının en önemli gelişmelerden biri CD19’a yönelik genetik olarak modifiye edilmiş otolog t-hücre immünoterapisinde (tisagenlecleucel) yaşandı.

Avatrombopag (Doptelet, AkaRx Inc.) herhangi bir işlem planlanan kronik karaciğer hastalığı olan erişkinlerde trombositopeninin tedavisi için FDA tarafından onayladı (21 Mayıs 2018)

FDA Retacrit’i  (epoetin alfa-epbx, Hospira Inc., Pfizer Inc. bir yan kuruluşu) Epogen / PROCRIT’in (epoetin alfa, Amgen Inc.) bir biyobenzeri olarak diyalize bağımlı veya bağımlı olmayan kronik böbrek hastalığında, HIV infeksiyonu olan hastalarda zidovudin kullanımına bağlı ve myelosupresif kemoterapi ilişkili anemi tedavisi için onayladı. Ayrıca elektif, kardiyak olmayan, nonvasküler cerrahi geçiren hastalarda allojenik eritrosit transfüzyonlarının azaltılması için de FDA tarafından onaylanmıştır (15 Mayıs 2018)

FDA, BRAF V600E mutasyonu olan anaplastik tiroid kanseri için dabrafenib + trametinib tedavisini onayladı (4 Mayıs 2018)

FDA, CD19’a yönelik genetik olarak modifiye edilmiş otolog t-hücre immünoterapisi olan tisagenlecleucel’i (KYMRIAH, Novartis Pharmaceuticals Corp.) tedavisini, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma – Başak türlü sınıflandırılamayan dahil olmak üzere iki veya daha fazla sıra sistemik tedavi alan relaps veya refrakter Büyük B Hücreli Lenfoma tedavisinde, yüksek dereceli B hücreli lenfomada ve follicular lenfomadan kaynaklanan Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma tedavisinde onayladı (1 Mayıs 2018)

Wordpress Tema indir