Anasayfa » Etiket Arşivi: kanser tedavisinde yeni ilaçlar

Etiket Arşivi: kanser tedavisinde yeni ilaçlar

ŞUBAT 2018 FDA ONAYLARI

  • FDA hormone reseptör (HR) pozitif, insan epidermal büyüme faktörü reseptör 2 (HER2) negatif ileri veya metastatik meme olan postmenapozal kadınlar için başlangıçtaki endokrin esaslı tedavi olarak aromataz inhibitörü ile birlikte abemacicli’yi (VERZENIO, Eli Lilly ve Company) onayladı (26 Şubat 2018)
  • FDA, hastalığı eşzamanlı platin bazlı kemoterapi ve radyasyon tedavisi sonrasında progresyon göstermeyen, rezeke edilemeyen evre III küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastaları için durvalumab’ı (Imfinzi, AstraZeneca Inc.) onayladı (16 Şubat 2018).
  • FDA, metastatik olmayan kastrasyon dirençli prostat kanseri için apalutamidi onayladı (14 Şubat 2018)
  • FDA, abiraterone acetate (Zytiga, Janssen Biotech Inc.) tabletlerini metastatik yüksek riskli kastrasyon sensitif prostat kanseri (CSPC) için prednizone ile kombine olarak onayladı (7 Şubat 2018)
Wordpress Tema indir