Anasayfa » Makaleler » Hematoloji Uzmanları İçin Güncel Sunum/Literatür » YENİ TANI MULTIPLE MYELOMA HASTALARINDA DARATUMUMAB İLE ETKİLEYİCİ SONUÇLAR

YENİ TANI MULTIPLE MYELOMA HASTALARINDA DARATUMUMAB İLE ETKİLEYİCİ SONUÇLAR

Bortezomib, melfalan ve prednizon (VMP) kombinasyonu otolog kök hücre nakli için uygun olmayan yeni tanı multipl miyelom hastaları için standart tedavidir. Daratumumab ise nükseden veya dirençli multipl miyelomlu hastalarda standart tedavi rejimleri ile birlikte etkinlik göstermiştir. New England Journal of Medicine Tıp Dergisinin son sayısında otolog kök hücre nakline uygun olmayan yeni tanı Multiple Myelom Hastalarındaki Daratumumab + VMP sonuçları açıklandı.

Bu faz 3 çalışmada, kök hücre transplantasyonu için uygun olmayan, yeni tanı multipl miyelomlu 706 hasta, hastalık progresyonuna kadar 9 siklus tek başına (kontrol grubu) bortezomib, melfalan ve prednizon (VMP) veya daratumumab ekli VMP almak üzere randomize edildi. Birincil sonlanım noktası olarak progresyonsuz sağkalım belirlendi.

16.5 aylık takip sonucu yapılan ara analizde, 18 aylık progresyonsuz sağkalım oranı, daratumumab ekli grupta % 71.6 (% 95 güven aralığı [CI], 65.5 ila 76.8), tek başına VMP grubunda % 50.2 bulundu. Toplam yanıt oranı, daratumumab grubunda % 90.9 iken kontrol grubunda bu oran % 73.9 (P <0.001)idi. Daratumumab grubundaki tam yanıt oranı kontrol grubunun iki katı idi (42.6’ya karşı % 24.4) (P <0.001). Daratumumab grubunda, hastaların % 22.3’ünde minimal rezidüel hastalık (negatif bulundu (P <0.001). En sık görülen grade 3-4 yan etki hematolojik yan etkiler olarak saptandı: Nötropeni (daratumumab grubundaki hastaların % 39.9’unda ve kontrol grubundaki hastaların % 38.7’sinde), trombositopeni (sırasıyla % 34.4 ve% 37.6) ve anemi (sırasıyla % 15.9 ve% 19.8). Grade 3-4 infeksiyon oranı daratumumab grubunda % 23.1 ve kontrol grubunda % 14.7 idi; infeksiyonlara bağlı tedavi kesilme oranı sırasıyla % 0.9 ve % 1.4 saptandı. Daratumumab infüzyonuyla ilişkili reaksiyonlar hastaların % 27.7’sinde meydana geldi.

Sonuç olarak, kök hücre nakline uygun olmayan yeni tanı multipl miyelom hastalarında, daratumumab VMP ile kombine edildiğinde, daratumumab içermeyen aynı rejimden daha düşük bir progresyon veya ölüm riski gözlenmiştir. Öte yandan grade 3-4 infeksiyon daratumumab içeren rejimde daha fazladır.
Makalenin orjinali için linke tıklayınız…

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi:
Wordpress Tema indir